parallax background

Güvenle Zirveyi Yakalayın


Dünya küçüldü, teknoloji arttı; artık sadece malı ithal etmek veya ihraç etmek yeterli olmuyor; mevzuatları takip edip yorumlamak ve firmaları haberdar etmek işin en önemli kısmı.


Hizmetlerimiz İletişim

4D İhracat ve Lojistik


Dış ticaretin en kritik aşamasında hizmet verdiğimizin bilinciyle kendimizi açık, kurumsal, şeffaf, dürüst, kolay ve her zaman ulaşılabilir, şirketinizi ve şirket menfaatlerinizi kendi şirketimiz gibi gören dış ticaret partneriniz olarak tanımlıyoruz. Teknik altyapısını günün koşullarına göre sürekli geliştirip, müşterilerine her zaman daha kaliteli hizmet anlayışı ile yoluna emin adımlarla devam etmektedir.Contact 24h

Security of packages

We have permissions

Delivery on time

Hizmetlerimiz


İthalat Gümrük İşlemleri


Daha fazla

İhracat Gümrük İşlemleri


Daha fazla


Transit Gümrük İşlemleri


Daha fazla

Antrepo Hizmetleri


Daha fazla

INCOTERMS

1EXW - Ex Works
İş Yerinde Teslim (EXW), satıcının malları alıcıya (fabrika veya depo gibi) sunması durumunda malları alıcıya teslim ettiği ve söz konusu teslim yerinin satıcının malı olabileceği veya olmayabileceği anlamına gelir. Teslimatın gerçekleşmesi için, satıcının herhangi bir sevkiyat aracına mal yüklemesi veya bu tip gümrüklemenin geçerli olduğu durumlarda malları ihracat için gümrüklemesi gerekmez.
2FCA - Free Carrier
Taşıyıcıya Masrafsız Teslim (FCA), satıcının malları iki şekilden biriyle alıcıya teslim ettiği anlamına gelir: İlk seçenekte, belirtilen yer satıcının mülkü olduğunda, mallar alıcı tarafından organize edilen taşıma araçlarına yüklendiğinde teslim edilir. İkinci seçenekte; belirtilen yer başka bir adres olduğunda, mallar satıcı tarafından organize edilen taşıma araçlarına yüklendikten sonra belirtilen başka adrese ulaştıklarında ve söz konusu satıcının taşıma araçlarından ve taşıyıcının veya alıcı tarafından atanan başka bir kişinin teslim edilmeye hazır olduğu zaman teslim edilir. İki seçenekten hangisi teslimat yeri olarak seçilirse seçilsin; bu yer, riskin ve maliyetlerin alıcıya nerede ve ne zaman devrolduğunu belirler.
3FAS
Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim (FAS), mallar, alıcı tarafından belirtilen sevkiyat limanında tayin edilen mallar geminin yanına yerleştirildiğinde (örneğin bir rıhtımda veya bir mavnada) veya satıcı malları tedarik ettiğinde satıcının malları teslim ettiği anlamına gelir. Mallar geminin yanındayken malların kaybolması veya hasar görmesi riski ve alıcı o andan itibaren tüm masrafları üstlenir.
4FOB
Gemiye Masrafsız Teslim (FOB), satıcının, alıcı tarafından belirtilen sevkiyat limanında belirtilen gemideki malları alıcıya teslim ettiği veya halihazırda teslim edilen malları tedarik ettiği anlamına gelir. Mallar gemiye yüklendiğinde; kaybolma veya hasar görme riskleri o andan itibaren tüm masrafları alıcı tarafından üstlenilir.
5CFR
Masraflar ve Navlun Dahil Teslim (CFR), satıcının malları gemideki alıcıya teslim ettiği veya halihazırda teslim edilen malları tedarik ettiği anlamına gelir. Mallar gemide iken malların kaybolması veya hasar görmesi riski; satıcının malların varış noktasına belirtilen miktar veya tamamının gerçekten sağlam bir şekilde ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın malları teslim etme yükümlülüğünü yerine getirdiği için; alıcıya devrolur. CFR'de, satıcının alıcıya sigorta teminatı satın alma yükümlülüğü yoktur: alıcıya kendisi için bir miktar teminat alması tavsiye edilir.
6CIF
Masraflar, Sigorta ve Navlun Dahil Teslim (CIF), satıcının malları gemideki alıcıya teslim ettiği veya halihazırda teslim edilen malları tedarik ettiği anlamına gelir. Mallar gemide iken malların kaybolması veya hasar görmesi riski; satıcının malların varış noktasına belirtilen miktar veya tamamının gerçekten sağlam bir şekilde ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın malları teslim etme yükümlülüğünü yerine getirdiği için; alıcıya devrolur.
7CPT
Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT), satıcının malları alıcıya teslim ettiği- riski de devretmesi- taşıyıcıya teslim ederek veya bu şekilde teslim edilen malları tedarik ederek alıcıya teslim etmesi ve anlamına gelir. Satıcı, taşıyıcının, kullanılan taşıma araçlarına uygun şekilde ve yerde mallara fiziksel olarak sahip olmasını sağlayarak bunu yapabilir. Mallar bu şekilde alıcıya teslim edildikten sonra, satıcı malların varış yerine sağlam bir şekilde, belirtilen miktarda veya gerçekten ulaşacağını garanti etmez. Bunun nedeni, mallar alıcıya teslim edildiğinde satıcıdan alıcıya riskin taşıyıcıya devredilmesidir; bununla birlikte satıcı, malların teslimattan kararlaştırılan varış yerine taşınması için sözleşme yapmalıdır.
8CIP
Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim (CIP), satıcının malları satıcıya teslim ettiği, taşıyıcıya teslim ederek veya bu şekilde teslim edilen, malları tedarik ederek alıcıya teslim ettiği ve riski aktardığı anlamına gelir.Satıcı, taşıyıcının kullanılan taşıma araçlarına uygun şekilde ve yerde mallara fiziksel olarak sahip olmasını sağlayarak bunu yapabilir. Mallar bu şekilde alıcıya teslim edildikten sonra, satıcı malların varış yerine sağlam bir şekilde, belirtilen miktarda veya gerçekten ulaşacağını garanti etmez. Bunun nedeni, mallar alıcıya teslim edildiğinde satıcıdan alıcıya risk transferlerinin taşıyıcıya teslim edilmesidir; bununla birlikte satıcı, malların teslimattan kararlaştırılan varış yerine taşınması için sözleşme yapmalıdır.
9DAP
Belirtilen Yerde Teslim (DAP), satıcının malları belirtilen varış noktasında veya varış noktasında boşaltma için hazır taşıma aracına alıcıya bırakıldığında malları alıcıya teslim ettiği ve riski transfer ettiği anlamına gelir. böyle bir nokta üzerinde mutabık kalınmışsa, o yerdeki kararlaştırılan nokta. Satıcı, malların belirtilen varış yerine veya o yerdeki kararlaştırılan noktaya getirilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir. Bu Incoterms kuralında, varış yerine teslimat ve varış aynıdır.
10DPU
Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim (DPU), gelen nakliye araçlarından kaldırılan mallar, belirtilen varış yerine veya böyle bir nokta üzerinde mutabık kalınmışsa, o yerdeki mutabık kalınan noktada. Satıcı, malların belirtilen varış yerine getirilmesi ve boşaltılması ile ilgili tüm riskleri üstlenir. Bu Incoterms kuralında, varış yerine teslimat ve varış aynıdır. DPU, satıcının hedefte malları boşaltmasını gerektiren tek Incoterms kuralıdır. Bu nedenle satıcı, belirtilen yerde boşaltma düzenleme konumunda olduğundan emin olmalıdır. Taraflar satıcının boşaltma riskini ve maliyetini üstlenmemesi isterse, DPU kuralından kaçınılmalı ve bunun yerine DAP kullanılmalıdır.
11DDP
Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP), mallar alıcının hizmetine verildiğinde, ithalat için gümrüklendiğinde, gelen nakliye aracında, boşaltma için hazır olduğunda, belirtilen varış yerinde veya satıcının malları alıcıya teslim ettiği anlamına gelir. Böyle bir nokta üzerinde mutabık kalınmışsa, o yerde kararlaştırılan noktada. Satıcı, malların belirtilen varış yerine veya o yerdeki kararlaştırılan noktaya getirilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir. Bu Incoterms kuralında, varış yerine teslimat ve varış aynıdır.